ŞAMPİYON İNCELEMESİ – HIT-MONKEY


HIT-MONKEY Hakkında

Ah ah, uuk uuuh ah ah. Uuk iik ah uuuuuh, ooo ah iik iiiiik. Uuk ah. Ah uuh uuh, ah uuh ahh ah. İik iiiiik! İik ooooo, uuuuhhhh ah ahhh. Uuk oh, ah ah ooh. Aaak ahhh, iik iik oh! Oh oh, ahh oh ah.


Gwenpool karşınızda! Şebekçe konuşmam iyi bir şey! Bu şık küçük adam, kendi kabilesi kaçak bir suikastçıya sığınması için izin verene dek, yalnızca sıradan bir maymundu. Paralı Askerler gelerek, hem suikastçıyı, hem de Hit-Monkey’nin kabilesinin geri kalanını öldürdü! Bu yüzden, Hit-Monkey, yenik düşmüş suikastçının silahlarını aldı ve hem sorumlu olanlardan, hem de kendilerine paralı asker diyen herkesten intikam almaya ant içti.

HIT-MONKEY’nin Mekanik Yapısı

Hit-Monkey, hedef aldığı düşmanlarının savunma hattını pas geçerken, onları çabucak saf dışı bırakabilen çok yönlü bir suikastçıdır. Temel saldırıları sırasında kullandığı mınçıkası, kesin olarak Kritik Darbeler oluşturur ve üst üste üç Kritik Darbe indirmesi sayesinde, belirli iki çarpışma modundan birine geçiş yapma olanağı elde eder. Bunlardan ilki olan “Suikastçının Sinsiliği”, kaçmaya meyilli Rakiplere vurmasına ve verdiği Kanama hasarını geliştirmesine imkan sağlar. İkinci mod olan “Temel Öfke” ise, hem düşmanın Zırhını ve Direncini yok saymasını, hem de Yönünü Şaşırt uygulama olanağı tanır. Her düşman için doğru modu seç ve onlara, gerçek anlamda üstün maymun kimmiş göster!

Taban İst. Veriler ve Yetenekler


SağlıkSaldırıGE (Maks. Süper Yetenek)
3 Yıldızlı
★★★
5.0935701.946
4 Yıldızlı
★★★★
12.7711.4294.891
5 Yıldızlı
★★★★★
25.6062.86510.640
6 Yıldızlı
★★★★★★
(3. Rütbe, 45. Seviye)
32.9953.69213.690

Karakter Sınıfı: Beceri

Temel Yetenekler: Kritik Kanama, Suikastçının Sinsiliği, Temel Öfke, Yönünü Şaşırt, Kritik Hasar

GÜÇLÜ YANLARI

 • Hasar Çeşitliliği
  • Hit-Monkey, rakibine sağlam hasar verebilecek bir dizi yöntemden yararlanır. Temel saldırılarının bazılarında Garanti Kritik Darbelere sahiptir ve temel saldırı komboları kanalıyla Kanama zayıflatıcılarını kolaylıkla tetikleyebilir. Ayrıca, yüksek dirence sahip Rakiplere karşı Gerçek Hasar da temin edebilir.
 • #Paralı Asker Rakiplere Karşı Dövüşme
  • Hit-Monkey’nin yeteneklerinin bazıları, #Paralı Asker Rakipler ile dövüşürken güçlenir. En dikkat çekici değişiklik; mevcut iki çarpışma modu arasında tercih yapma zorunluluğu yerine, bir modu tetiklediği zaman diğerinin de kendiliğinden tetiklenmesi ve böylece, ikisinden birden avantaj sağlamasıdır.
 • Zayıflatıcı Temizleme ve Saldırılardan Kaçma
  • Hit-Monkey’nin iki çarpışma modu, onun saldırı fırsatlarını ciddi anlamda arttırmanın yanı sıra; ona bir nebze emniyet de sağlar. Suikastçının Sinsiliği sayesinde, onu vurabilecek bir saldırıdan Kaçabilir ve Temel Öfke yoluyla da, bir Sersemletme etkisini ya da Hasar Verici Zayıflatıcıyı atlatma imkanı kazanır.

ZAYIF YANLARI

 • Kanama Bağışıklığı
  • Hit-Monkey’nin verdiği hasarın büyük bir kısmı, Kanama Zayıflatıcıları ve Kritik Kanama setleri kaynaklıdır. Kanama Bağışıklığına sahip rakipler, bu tehdidin epey kolayca üstesinden gelebilir.
 • Kritik Darbelere Bağımlı
  • Hit-Monkey’nin Orta Çaplı Saldırıları ve ilk Hafif Saldırısı sırasında Garanti Kritik Darbeleri mevcuttur. Eğer Rakibi, Kritik Darbelerin cezasını kesen bir karakter ise (Bay Sinister gibi), Hit-Monkey bu durum karşısında epeyce zorlanacaktır.

Aşağıdaki İst. Veriler ve Yetenekler; 5. Rütbe ve 65. Seviyede bulunan bir adet 5 Yıldızlı Şampiyona göre hesaplanmıştır

YETENEKLER: 

Mınçıka

 • Hit-Monkey’nin mınçıka saldırıları, Blok uygulamayan Rakiplere karşı kesin olarak Kritik Darbelerdir. Bunları; ilk Orta Çaplı Darbesi, ilk Hafif Darbesi ve ikinci Orta Çaplı Darbesi için kullanır.
 • Art arda 3 adet Kritik Darbe indirmek, Rakibe iç hasar verir ve 4,5 saniye boyunca +1.263,5 Doğrudan Hasar veren bir adet Kanama Zayıflatıcısı uygular.

Geliştirici Notu: Her zamanki 5 darbeli kombo yerine Orta-Hafif-Orta kombolarını kullanmak, Hit-Monkey olarak oynarken izlenebilecek doğru bir stratejidir. Sonuçta daha kısa kombonun içerdiği üç darbe birden, Garanti Kritik Darbelerdir ve bu da, her komboda bir Kanama Zayıflatıcısı tetikleyeceğin anlamına gelir.

Maymun Planlar, Maymun Yapar

 • Sırayla 3 adet Kritik Darbe indirmek, Hit-Monkey’e bir adet Maymun Planı kazandırır. Bu durum, Yetenek İsabetinden etkilenmez.
 • Bir saldırıya Blok uygulamak ya da ondan Sıyrılmak; 8 saniye boyunca, bir Maymun Planını, Suikastçının Sinsiliğine dönüştürür.
 • Saldırmak ya da Saldırılmak; 8 saniye boyunca, bir adet Maymun Planını Temel Öfkeye dönüştürür.
 • Maymun Planları, #Paralı Asker Rakiplere karşı; her zaman hem Suikastçının Sinsiliğine, hem de Temel Öfkeye dönüştürülür.
 • Suikastçının Sinsiliği ya da Temel Öfke aktif haldeyken, Maymun Planları kazanılamaz.

Geliştirici Notu: Maymun Planları, Hit-Monkey’nin başlıca mekanik özelliğidir. Üst üste 3 Kritik darbe indirdikten sonra, Suikastçının Sinsiliği ve Temel Öfke adlı iki ayrı çarpışma modundan birini seçme olanağına kavuşursun. İki oyun modu da, çeşitli yönleriyle kullanışlıdır, o nedenle makul seçim yapmanı öneririz.

Hit-Money’nin 3 darbeli kombolarda başarılı olmasına karşın; 5 darbeli komboları kullanarak bir adet Maymun Planı tetiklemek de tamamen mümkündür. Ne de olsa, kombonun son darbesi Kritik olacaktır ve sıradaki kombonun sonraki iki darbesi de bir adet Plan tetikleyecektir.

Bu yöntemin nasıl göründüğünü daha iyi kavraman için, Hit-Monkey’nin başlangıç durumu aşağıda sunulmuştur:

Bir Kritik Darbe indirdikten sonra, bu darbeyi Uyarı Ekranından takip edersin:

3 Kritik Darbe indirmek, sana bir adet Maymun Planı kazandıracağı gibi, Rakipte de Kanamaya yol açar:

Yere Serildiğinde

 • 6 saniye boyunca, hem Suikastçının Sinsiliğini hem de Temel Öfkeyi etkinleştirirsin.

Geliştirici Notu: Bu yetenek, savunma yaptığı sırada Hit-Monkey’nin yönelttiği esas tehdittir. Onu yere sermen yüzünden, aynı anda iki çarpışma moduyla birden başa çıkmak zorunda kalırsın.

Rakibin Kaçışı Sırasında

 • Suikastçının Sinsiliğini etkinleştirirsin ve Temel Öfkeyi yenilersin. Bu durum, Yetenek İsabetinden etkilenmez; ama her 15 saniye arayla, bir defadan daha sık tetiklenemez.

Geliştirici Notu: Örümcek Adam ve Quake gibi aldatıcı ve Kaçmaya Meyilli Rakiplere darbe indirmede kullanışlıdır.

Suikastçının Sinsiliği – Pasif

 • Rakibin Kaçış etkilerini önlersin.
 • Blok uygulamadığın sırada, gelen bir Temel Saldırıdan Kaçmak için %60 şans kazanırsın. Kaçmak, Suikastçının Sinsiliğini kaldırır.
 • Hit-Monkey’nin Mınçıkasından kaynaklanan Kanama Zayıflatıcıları, Tesirini Kritik Hasar Çoğaltıcı ile çarparak, Kritik Kanamalara dönüşebilir. Bir Kritik Kanama şansı, bu şampiyonun Kritik şansına eşittir.
 • Kritik Kanamaların meydana gelme şansı, Suikastçının Sinsiliği sırasında sırayla indirilen her 3 Kritik Darbeye karşılık daha da arttırılır.

Geliştirici Notu: Suikastçının Sinsiliği sırasında, 3 darbeli kombo tutturmaya gayret etsen cidden iyi olur. Tutturacağın her kombo, Rakipte Kanamaya yol açacak ve dahası, olağan Kanama setlerin yerine, Kritik Kanamaları tetikleme şansını da arttıracaktır. Ayrıca, Rakibin bir darbe yöneltmesi halinde; Hit-Monkey’nin bu darbeden Kaçmak adına oldukça yüksek bir şansa sahiptir.

Suikastçının Sinsiliği, Üst Uyarı Ekranında tam da böyle gözüküyor:

Temel Öfke – Pasif

 • Rakibin Zırhını ve Dirençlerini göz ardı edersin.
 • Bu zayıflatıcılardan biri kazanıldığında ya da Temel Öfke etkinleştirildiğinde, Hit-Monkey üzerinde yüklü her Sersemletme ve Zamanla Hasar Verici Zayıflatıcısından birini Temizlemek için %100 şans kazanırsın. Temizlemek, Temel Öfkeyi kaldırır.
 • Hafif darbeler, 6 saniye boyunca Rakibin Blok Becerisini ve Savunma Yetenek İsabetini %40 azaltacak biçimde, onun Yönünü Şaşırtmak için %20 şansa sahiptir. Yönünü Şaşırtma şansı, en fazla %45 olmak üzere, Temel Öfke sırasında indirilen her Darbeye karşılık sabit %2,50 arttırılır.
 • Özel Saldırı darbeleri, fazladan 3 saniye boyunca, Yönünü Şaşırtmak için aynı şansa sahiptir.

Geliştirici Notu: Temel Öfke sırasında, kombo oluşturma tarzını değiştirmek isteyeceksin. Bu mod, mümkün olduğu kadar çok Hafif Darbe indirilmesinden avantaj sağlar; o nedenle, kombolarını bir Orta Çaplı saldırı ile başlatıp, 4 adet Hafif saldırı ile devam etmek ideal bir tercih olabilir. Çok sık Kanama tetiklemeyecek olsan da; tüm darbelerin, Rakibin Zırhını ve Dirençlerini yok sayacak ve sen de, yalnızca temel saldırıların yoluyla rakibinin kolayca Yönünü Şaşırtabileceksin.

Temel Öfkenin, Üst Uyarı Ekranındaki görünümü şu şekildedir:

1 No’lu Özel Saldırı – Üçkağıt

Aaa aaa, uuhh uhh aaa ahhhh. Uhhh uhhh aaahh, uuhhh iik!


Av tüfeklerinin, ayaklarını kullandığında daha etkili olduğunu söylüyor.

 • Eğer Suikastçının Sinsiliği aktif haldeyse; bu saldırı, Tetiklik özelliğine sahiptir ve Iska geçemez.
 • Temel Öfke aktif haldeyse, bu saldırı Engellenemez.
 • Eğer bu saldırı, bir Iska geçmenin başarısız olmasına neden olursa ya da bir Bloku kırıp geçerse, Suikastçının Sinsiliğini ve Temel Öfkeyi yenilersin; Hit-Monkey de, Suikastçının Sinsiliği ve Temel Öfkenin süresi dolana kadar Tetiklik ve Engellenemez kazanır.

Geliştirici Notu: Bu Özel Saldırının hedefi, saldırılarını engellemeye çalıştığı veya onların Iska geçmesine yol açtığı için Rakibini cezalandırmaktır. Bunu başarıyla gerçekleştirmen halinde, güncel çarpışma modunun kalan süresi boyunca muazzam bir avantaj elde edersin. Rakibin cezasını başarılı biçimde kesmenin, sana her zaman iki avantajı birden sunacağını önemle vurgulamamızda fayda var. Örneğin, onun blokunu kırdığında; dövüşe Suikastçının Sinsiliği modunda başlamadıysan bile, bir de Tetiklik kazanırsın.

2 No’lu Özel Saldırı – Maymun Fıçıları

Uuuh ahh ah ah, uuk uuuh ah uuuh. Uuk ah! Uuk iik ooo oooo.


Tek bir silah yetmediğinde, çeşitlendir! Gerçekten de, insanları hazırlıksız yakalıyor.

 • Eğer, Hit-Monkey tarafından bir Kritik Darbe indirildikten hemen sonra etkinleştirilirse, bu saldırıdaki tüm darbelerin Kritik olması kesinleşir.
 • Suikastçının Sinsiliği ve Temel Öfke, bu saldırı sırasında duraklatılır.

Geliştirici Notu: Bu Özel Saldırının, Hit-Monkey’nin Garanti Kritik Darbelerinin herhangi biri sonrasında devreye sokulması; Özel Saldırının tümüyle Kritik olmasını kolayca sağlar. Bu saldırıda 7 adet darbe mevcut olduğundan; bu yolu izlemen, Hit-Monkey’nin Pasif yeteneği kaynaklı birçok Kanama etkisi tetikleyeceğin ve üstüne üstlük, güncel çarpışma modundan avantaj elde edeceğin anlamına gelir.

3 No’lu Özel Saldırı – Şebek Katliamı

Ah ah, uuk uuk ah uuuh. uuuh iik iiik, ah aak! Ahh ahh iik uuuh uuu ah!


Uff, bunu tercüme etmesi güç. Esasen, ‘havalı maymunlar, patlamalara bakmazlar.’

 • 27 saniye boyunca, Kritik Hasar Puanını +1.130,77 birim arttıran bir adet Zalimlik Takviyesi kazanırsın.
 • Bu Zalimlik aktif haldeyken; Rakibe saldırılması sonucu, Suikastçının Sinsiliği ve Temel Öfke 0,30 saniye boyunca duraklatılır.

Geliştirici Notu: Bu Özel Saldırı, çarpışma modlarında daha uzun zaman geçirmek isteyeceğin uzun süreli dövüşlerde daha faydalıdır. Bir de bu Zalimlik etkisi elbette, bu şampiyonun tüm Garanti Kritik Darbeleri için caziptir.

Süper Yetenek – Maymun, Mit, Efsane

Pasif

 • Rakip, %25 veya daha fazla Sağlığa sahip ya da bir #Paralı Asker olduğu sürece; Suikastçının Sinsiliği ve Temel Öfke 3,5 saniye daha uzun sürer.
 • Rakip, %25’ten daha az Sağlığa sahip ya da bir #Paralı Asker olduğu sürece; Hit-Monkey, onun Savunma Yetenek İsabetini Pasif bir biçimde %40 azaltır.

Geliştirici Notu: Dövüşün başlangıcında, bu Süper Yetenek; seçmiş olduğun modda daha çok zaman geçirmen için çok uygundur. Sonra da Hit-Monkey, Rakip ölmek üzereyken, onun savunma yeteneklerini tetikleme şansını büyük ölçüde azaltarak, saldırısının şiddetini iyiden iyiye yükseltir. Bu süper yetenek ayrıca, Temel Öfke kaynaklı Yönünü Şaşırt yeteneği ile uyumlu bir bütünlük oluşturur.

SİNERJİ BONUSLARI:

 • Yüzü Yok! – Benzersiz – 3 Yıldızlı ve üzeri
  • Deadpool ve Deadpool (X-Force) ile
  • Hit-Monkey: Eğer bir Bağışıklık nedeniyle, herhangi bir Kanama etkisi Rakibe uygulanamazsa; Hit-Monkey, Saldırı Puanının %50’sine karşılık, anında ani bir Pasif Kanama Hasarı verir.
  • Deadpool, Deadpool (X-Force): 1 No’lu Özel Saldırı, 6 saniye boyunca Saldırı Puanının %120’sine eşit miktarda hasar veren Kanama uygulamak için %100 şansa sahiptir.

Geliştirici Notu: Bu sinerji, Kanamaya Bağışıklı Rakipler, Pasif Kanama etkisine karşı da bağışıklı olacağından; bu rakiplere karşı Hit-Monkey’nin işine pek yaramayacaktır. Ancak, Zayıflatıcı Bağışıklığına sahip Rakiplere karşı faydalı olacaktır.

 • Örümcek Maymun – Benzersiz – 3 Yıldızlı ve üzeri
  • Örümcek Adam ile
  • Hit-Monkey: #Paralı Asker Rakiplere karşı dövüşürken, 1. seviye Suikastçı Ustalığının etkilerini kazanırsın. Eğer Suikastçı Ustalığına zaten sahipsen; bu durumda söz konusu sinerji, Rakip, Maksimum Sağlığının %25’inin altındayken etkinleştirilir.
  • Örümcek Adam: Kritik Darbe Olasılığının Özel Saldırılar yoluyla arttırılma şansı, sabit +%92 yükseltilir. Ayrıca, Örümcek Hisleri kaynaklı Kaçışı, Blok uygulanırken tetiklenmez.
 • Tüylü Dost Kılıklı Düşmanlar – Benzersiz – 4 Yıldızlı ve üzeri
  • Roket Rakun, Sincap Kız ve Beast ile
  • Hit-Monkey, Roket Rakun: Kritik Darbeler, Rakibin Zırh Puanını 700 birim azaltacak biçimde, 6 saniye boyunca ona Zırh Kırma uygulamak için %30 şansa sahiptir.
  • Sincap Kız, Beast: Bu Şampiyon, Kombo Sayacını saldırıya uğradığı için kaybettiğinde, Kombo Kalkanını 5 saniye boyunca etkinleştirirsin. Dövüş başına yalnızca bir kez etkinleştirilir.
 • Kötülük Yok – Benzersiz – 4 Yıldızlı ve üzeri
  • Korkusuz, Şahin Göz ve Black Bolt ile
  • Hit-Monkey: Her Ağır Saldırının son 3 Darbesi, Garanti Kritik Darbelerdir.
  • Korkusuz: Roket saldırılarından sıyrılma şansı sabit %70 arttırılır.
  • Şahin Göz: Ok saldırıları, Blok uygulamayan Kanama geçiren Rakiplere karşı Garanti Kritik Darbelerdir.
  • Black Bolt: Kritik Puan, Black Bolt üzerinde yüklü her Takviyeye karşılık 300 birim arttırılır.
 • Düşmanlar – 2 Yıldızlı ve üzeri
  • Kara Dul (Ölümcül Soy), Elektra, Luke Cage ve Taskmaster ile
  • Tüm Şampiyonlar +85/115/155 Kritik Puan kazanır.
 • Takım Arkadaşları – 2 Yıldızlı ve üzeri
  • Yaşlı Adam Logan ve Masacre ile
  • Tüm Şampiyonlar +%3/4/5 Kusursuz Blok Şansı kazanır.

ÖNERİLEN USTALIKLAR:

 • Derin Yaralar
  • Derin Yaralar ustalığı, Hit-Monkey tarafından art arda 3 Kritik Darbe indirilmesiyle tetiklenen tüm Kanama setleri için harikalar yaratacaktır. Üstelik, Kritik Kanamalarının verdiği hasarı daha da büyütür.
 • Zalimlik
  • Hit-Monkey, mınçıkası sayesinde hiç zorlanmadan birçok kez Kritik Darbe vurabilir. Zalimlik ustalıkları, Kritik Darbelerin verdiği hasarı arttırır.
 • Suikastçı
  • Suikastçı, daima başlı başına müthiş bir ustalık olsa da; Örümcek Maymun sinerjisi, #Paralı Asker rakiplere karşı onun etkisini daha da güçlendirecektir.